Nyheter

Vårmöte och middag 26.4

Välkommen med och träffa andra gamla StudOrgare!Läs mera »
Elin Andersson
Publicerad 23.02.2016 kl. 09:47

Understödsföreningen för Studentorganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet rf.

 

Adress

PB 16 (Snellmansgatan 12)
00014 Helsingfors universitet

E-post

info[snabel-a]usf.fi

Inga händelser på kommande