USF:s styrelse 2017

Ordförande
Elin Andersson, ordforande[snabel-a]usf.fi, tel. 040 8498961

Vice ordförande
Sebastian Gripenberg, viceordforande[snabel-a]usf.fi

Sekreterare
Kristoffer Carpelan, sekreterare[snabel-a]usf.fi

Skattmästare
Peter Sjöholm, skattmastare[snabel-a]usf.fi

Medlemssekreterare
Mikael Hästö, medlemssekreterare[snabel-a]usf.fi

Informatör
Robin Tiivola

Styrelsemedlemmar

Mira Honkavaara, Johan Isaksson, Bjorn Bonsdorff, Camilla Alperi, Johanna Metsämäki, Karin Ringbom, Michaela von Kügelgen, Claes Bergh, Max Bistrom, Sara Haapalahti, Crista Grönroos och Oskari Bäck

 

E-post till styrelsen kan sändas på e-postadressen styrelsen[snabel-a]usf.fi - observera dock att post från icke styrelsemedlemmar till nämnda e-postadress modereras och distribueras till hela styrelsen efter prövning. Distributionen kan ske med viss fördröjning. Vid brådskande ärenden kontakta någon av personerna ovan.