Årlig avkastning på placerade medel

Den direkta årliga avkastningen på placerade medel består av dividender och ränta på andelar. Under åren som gått har den årliga avkastning utfallit enligt följande:

 

År Dividend och
ränta på andelar
2004 2965,55
2005 382,50
2006 367,50
2007 774,11
2008 1194,48
2009 885,57
2010 841,69
2011 971,13
2012 879,44
2013 1249,30
2014 1466,06
Summa 11977,33