Understödande verksamhet

USF:s (monetära) understöd tar sig tillsvidare främst formen av det årliga Jan D. Oker-Blom stipendiet som utdelas i samband med StudOrgs årsfest, samt gåvor och donationer till StudentOrganisationen.

Det långsiktiga målet enligt USF:s rådande strategi är att kunna använda minst 60% av avkastningen till ekonomiskt understödande verksamhet. 

 

Förverkligade stipendier, bidrag och donationer

År Utbetalade stipendier
och donationer
Årets avkastning %
2001 205,53    
2002 119,99    
2003 464,00    
2004 187,00 2 965,55 6,3
2005 302,90 382,50 79,2
2006 297,08 367,50 80,8
2007 280,00 774,11 36,2
2008 545,12 1 194,48 45,6
2009 277,95 885,57 31,4
2010 240,80 841,69 28,6
2011 100,00 971,13 10,3
2012 200,00 879,44 22,7
2013 1 354,38 1 249,30 108,4
2014 1 093,80 1 466,06 74,6
  5 668,55 11 977,33 47,3