USF:s styrelse 2017

Ordförande
Elin Andersson, ordforande[snabel-a]usf.fi, tel. 040 8498961

Vice ordförande
Sebastian Gripenberg, viceordforande[snabel-a]usf.fi

Sekreterare
Kristoffer Carpelan, sekreterare[snabel-a]usf.fi

Skattmästare
Peter Sjöholm, skattmastare[snabel-a]usf.fi

Medlemssekreterare
Mikael Hästö, medlemssekreterare[snabel-a]usf.fi

Informatör
Robin Tiivola (från och med 14.8.2017 Mikael Hästö samt Elin Andersson)

Styrelsemedlemmar

Mira Honkavaara, Johan Isaksson, Bjorn Bonsdorff, Camilla Alperi, Johanna Metsämäki, Karin Ringbom, Michaela von Kügelgen, Claes Bergh, Max Bistrom, Sara Haapalahti, Crista Grönroos och Oskari Bäck

 

E-post till styrelsen kan sändas på e-postadressen styrelsen[snabel-a]usf.fi - observera dock att post från icke styrelsemedlemmar till nämnda e-postadress modereras och distribueras till hela styrelsen efter prövning. Distributionen kan ske med viss fördröjning. Vid brådskande ärenden kontakta någon av personerna ovan.